Inleiding

Achtergrond

Honduras is voor ons een van de belangrijkste landen voor koffieteelt: circa een vijfde van onze ruwe koffie is afkomstig van Hondurese plantages. Het is echter ook een van de armste landen van Midden-Amerika. We staan voor grote uitdagingen, maar we zien een nog veel groter ontwikkelingspotentieel. Zo kan de kwaliteit van de koffie door gerichte maatregelen en deskundige kennis aanmerkelijk worden verbeterd.

Project

De 300 koffieboeren van “La Laguna” zijn open en betrokken mensen. Gemotiveerd willen ze een langdurige samenwerking met ons aangaan. Maatregelen op het gebied van teelt, oogst, verwerking, transport en verkoop van koffie staan daarbij centraal. Daarnaast investeren we in de “Beneficio”, waar de koffie in de toekomst centraal wordt verwerkt. We zijn ervan overtuigd dat we samen veel kunnen bereiken.

Visie

Kleine boeren hebben het niet gemakkelijk. Ze zijn de zwakste maar verreweg de belangrijkste schakel in de waardeketen van de koffie. Daarom richten wij onze aandacht vooral op de ondersteuning van de boeren ter plaatse in de vorm van gerichte scholing op het gebied van teelt en verwerking van koffie. Dat leidt tot duurzamere koffieteelt, hogere opbrengsten en betere kwaliteit.