X

ONZE VERANTWOORDING

DUURZAAMHEID

ONZE KOFFIE. NATUURLIJK DUURZAAM.

Als producent van hoogwaardige koffie voelen we ons verantwoordelijk voor mensen en het milieu. Daarom halen we onze ruwe koffie uitsluitend van plantages die Rainforest-Alliance-gecertificeerd zijn of van plantages met een vergelijkbaar keurmerk. Duurzaamheid is voor ons een onmisbaar onderdeel van de koffieproductie: bij de teelt, bij de verwerking van de ruwe koffie en bij de arbeidsomstandigheden ter plaatse. Alleen zo kunnen we samen echt een verschil maken. Op het gebied van milieu. Op het gebied van mensen. Op het gebied van kwaliteit. En natuurlijk qua smaak.

In Honduras gaan we nog een stapje verder: bij ons project La Laguna werken we rechtstreeks samen met de boeren ter plaatse, zonder tussenpersonen. Maar mét de garantie dat we hun ruwe koffie langdurig blijven afnemen. Door de aanschaf van moderne machines wordt de koffie optimaal verwerkt en de lokale verwerkingscapaciteit verhoogd. Agrarisch deskundigen ondersteunen de boeren bij de teelt, verwerking en het transport van de koffie. En bij het beheer en de Rainforest-Alliance-certificering van hun plantages. Of bij het vinden van nieuwe inkomstenbronnen. Zo verbeteren we de levenskwaliteit en de arbeidsomstandigheden van de boeren op de enige zinvolle manier: duurzaam.

WAAR STAAT RAINFOREST ALLIANCE VOOR?

De Rainforest Alliance is een internationale non-profit organisatie. Het doel van hun certificeringsprogramma is een betere toekomst voor mens en natuur, waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat.

Samen met producenten, bedrijven, consumenten en anderen werkt de Rainforest Alliance aan een wereld waarin mens en natuur met elkaar in harmonie zijn. Samen met hun partners beschermen ze het regenwoud, verbeteren ze de levensomstandigheden van producenten in de land- en bosbouw en versterken ze het hun mensenrechten. Daarnaast helpen ze de producenten om de klimaatcrisis te bestrijden en zich op de gevolgen van klimaatverandering voor te bereiden.

Het Rainforest-Alliance-keurmerk met de groene kikker betekent dat de boeren zich houden aan strenge richtlijnen voor duurzame landbouw en gezonde en veilige werkomstandigheden. Ook zijn ze verplicht zich in de loop van de tijd te blijven verbeteren. Boeren van gecertificeerde plantages krijgen scholing in duurzame teeltmethoden die zorgen voor hogere landbouwopbrengsten, een hoger inkomen en betere milieubescherming. Gecertificeerde boeren dragen zo ook actief bij aan milieubescherming, bijvoorbeeld door zuinig om te springen met natuurlijke hulpbronnen, minder kunstmest en pesticiden te gebruiken en minder afval te produceren.

Vrijwel het volledige Café Royal assortiment is sinds de lancering Rainforest-Alliance-gecertificeerd. Vroeger hadden we het over UTZ, maar deze organisatie is onderdeel geworden van de Rainforest Alliance.