Directe samenwerking

Er is op La Laguna al veel veranderd sinds we begin 2016 van start gingen met het project van directe samenwerking. Toch blijft er werk aan de winkel. Onze betrokkenheid is van lange duur en biedt alle belanghebbenden zekerheid. En dat is precies waar de nieuwe muurschildering op de beneficio voor staat: voor het wederzijdse commitment tussen ons en Alfredo, de eigenaar van de beneficio, om in de mensen van La Laguna en hun koffie te investeren.

Raphael Gugerli, CEO van Delica AG, bezocht La Laguna in november 2017. Van die gelegenheid maakten wij gebruik om hem samen met Alfredo te interviewen.

In gesprek met Raphael Gugerli, CEO van Delica AG, producent van Café Royal

Waarom maakt Café Royal zich sterk voor dit project?

Circa een vijfde van onze ruwe koffie is afkomstig uit Honduras. Een goede ontwikkeling in dit land vinden wij erg belangrijk. Met ons project in La Laguna begeleiden wij een kleine regio, bouwen we contacten op met de plaatselijke bevolking en gaan we doelgericht dáár te werk waar het daadwerkelijk iets oplevert. Duurzame ondersteuning van de boeren vindt plaats op alle niveaus: bij de teelt, bij de verwerking, bij het transport en ten slotte ook bij het product. We sturen niet zomaar geld om vervolgens lekker achterover te leunen, maar we werken actief mee aan de besteding ervan.

Het is voor ons natuurlijk belangrijk om de aanvoer van groene koffie ook op de lange termijn te kunnen garanderen. Maar een betrouwbare en constante kwaliteit is nóg doorslaggevender. Die bereiken we door de lokale boeren erbij te betrekken en de daarmee samenhangende transparantie in de toeleveringsketen. Dankzij de directe samenwerking vergroten we de koffie-expertise en het vertrouwen van alle betrokkenen. Onze consumenten moeten weten waar hun koffie vandaan komt en wie de mensen zijn die erachter zitten.

Wat zou er gebeuren als we hier niet waren?

De boeren zouden geen scholing krijgen. Ze zouden hun koffie voor verwerking naar een andere, verder weg gelegen locatie moeten brengen. Ook zouden ze andere afnemers voor hun koffie moeten vinden, zoals tussenhandelaren, die bij hun inkoop vaak misbruik maken van het vertrouwen van de boeren en te weinig voor de koffie betalen. Allemaal zaken die van negatieve invloed zijn op het inkomen van de koffietelers en alle anderen die van dit ecosysteem afhankelijk zijn, bijvoorbeeld de talloze plukkers.

Waar zie je gevaren?

Na mijn locatiebezoek besefte ik pas de omvang, hoe lastig en ingewikkeld het is om hier koffie te verbouwen, te transporteren en vervolgens in de beneficio te laten verwerken. Aanzienlijk moeizamer dan in andere koffieteeltgebieden. De plantages zijn bij slecht weer nauwelijks bereikbaar. Dan heb je al geen zin meer om dit zware werk te doen. Het is heel begrijpelijk dat mensen er hier van dromen om illegaal naar de VS te gaan en daar met een slecht betaald baantje nog altijd meer te verdienen dan thuis. Maar zelfs die optie is alleen weggelegd voor diegenen die al contacten in de VS hebben.

Wat is onze missie?

Met onze betrokkenheid leveren we op de lange termijn een bijdrage aan de bestaanszekerheid van veel mensen die afhankelijk zijn van het koffiesysteem van La Laguna. De directe betrokkenheid bij de oorsprong, waaruit na diverse tussenstations een eindproduct voortkomt, is haast uniek. “From cherry to cup” – van bes tot kopje – is voor alle betrokkenen bijzonder, niet alleen voor de boeren en de medewerkers van de beneficio, maar ook voor ons als brander. Normaal gesproken hebben de boeren of de medewerkers van een beneficio geen idee waar hun koffie terechtkomt. We moeten niet onderschatten wat dat voor de mensen hier betekent: koffie is immers hun leven.

Bij Café Royal verbinden we twee werelden met elkaar: die waar de koffie vandaan komt en die waar de koffie naartoe gaat, dus die van de klant. Wij fungeren als tussenpersoon tussen deze werelden. Als belangrijke schakel zorgen we ervoor dat de voorwaarden voor alle betrokkenen goed zijn, dat de processen transparant zijn en uiteraard ook dat de kwaliteit perfect is. Dat levert een win-win-winsituatie op: de koffieboeren worden op lange termijn ondersteund en kunnen zich verder ontwikkelen, wij werken samen met gemotiveerde en betrouwbare partners. De aanvoer van koffie van uitstekende kwaliteit wordt gegarandeerd en de consument kan van deze koffie genieten. En uiteraard willen we samen met de experts ter plaatse nieuwe producten ontwikkelen en van elkaar leren.

Wat doet Café Royal concreet?

Wij hebben nauwe banden met de boeren, de verwerkers in de beneficio en de experts van La Laguna. Per geval beslissen we welke maatregelen waar nodig zijn en die nemen we dan ook resoluut. Vaak zijn projecten te hoog gegrepen en willen mensen al snel te veel. Wij houden liever het tempo aan dat de mensen en hun plantages zelf kunnen en willen bijbenen.

Tot op heden zijn we op drie niveaus actief: zowel teelt, verwerking als transport en verkoop. Bij de teelt werken we ter plaatse samen met landbouwdeskundigen en bieden we ondersteuning met modelboerderijen, plantagemanagement en bij de UTZ-certificering. In de beneficio hebben we milieuvriendelijke en efficiëntere machines gefinancierd, waarmee het ontpulpen en drogen van de koffiebessen veel gemakkelijker gaat. Voor het transport van de beneficio naar de dichtstbijzijnde grotere stad moesten de boeren voorheen zelf zorgen. Dankzij dit project kan onze exportpartner de verwerkte koffie rechtstreeks bij de beneficio ophalen.

Waarom zijn projecten als dit momenteel zo relevant en worden ze ook in de toekomst steeds belangrijker?

Producten als koffie lopen normaal via een of meerdere tussenhandelaren. Er zijn er helaas veel die uit de inkoop een slaatje willen slaan en de boeren te weinig voor hun handel betalen. Wij zijn een onderneming die van oudsher grote waarde hecht aan langdurige samenwerking en de traceerbaarheid van onze producten, en daarom is het nu de hoogste tijd om de volgende stap te zetten. En wel direct bij de oorsprong, waar we achter de schermen kijken, de mensen ter plaatse leren kennen en inzicht krijgen in waar ze blij van worden, maar ook wat hun uitdagingen zijn.

Duurzame verandering vraagt om betrokkenheid op de lange termijn.Een certificering is natuurlijk mooi, maar daadwerkelijke samenwerking is nóg belangrijker. Veranderingen in de koffieteelt kosten uit landbouwkundig oogpunt minimaal twee jaar.

Verder zorgen we door de directe samenwerking met de producenten ter plaatse voor meer transparantie. Teelt, oogst, bewerking en transport worden gecontroleerd en vastgelegd. Als een van de grootste koffiebranderijen van Zwitserland hebben wij in de koffiebusiness een grote verantwoordelijkheid: zowel naar onze klanten, die alleen de beste kwaliteit moeten krijgen, maar ook naar de mensen in het land van herkomst, die een goede behandeling en ondersteuning verdienen. Hoe nauwer de samenwerking, des te dichter komen we bij de producent en des te beter kunnen we ook de kwaliteit van de koffie op de lange termijn garanderen.

Wat zijn de toekomstplannen van Café Royal?

We blijven La Laguna op de voet volgen. Het belangrijkste is om twee tot drie keer per jaar ter plaatse te zijn en met de mensen in gesprek te blijven om erachter te komen wat precies hun behoeften en mogelijkheden zijn. En het is vooral belangrijk om vertrouwen op te bouwen en te versterken. Dat lukt namelijk niet met één enkel bezoekje.

We werken op La Laguna op drie niveaus en sinds kort met het product en de community ook op een vierde en vijfde niveau. Ook daarmee willen we doelgericht te werk gaan, zodat de situatie als geheel steeds verder verbetert.

Teelt: Voor wat betreft de teelt hebben we vastgesteld dat veel planten zich in slechte staat bevinden. Dat wil zeggen dat ze weinig vruchten dragen. Voor de boeren en de plukkers betekent dit dat het zware werk nauwelijks de moeite loont, omdat het tijdrovende plukken met de hand veel efficiënter en winstgevender is als er veel bessen aan een struik zitten. Daar besteden we zeker extra aandacht aan. Sommige planten moeten worden vervangen en met voldoende onderlinge afstand worden aangeplant, andere moeten worden gesnoeid. De landbouwkundigen ondersteunen de boeren en brengen hun de knowhow bij voor de juiste aanplant van het pootgoed, het snoeien en de bemesting. Veel boeren denken nog op een te korte termijn, ze planten de struiken te dicht op elkaar en snoeien ze niet terug. Dat levert slechts vier tot vijf goede oogstjaren op. Daarna zakt de opbrengst in, omdat de planten in elkaar gaan groeien en daardoor te weinig licht krijgen.

Beneficio: De techniek en de processen op de beneficio hebben nog verbeterpotentieel. Veel zaken moeten worden versimpeld. Dankzij een internetaansluiting is het voortaan mogelijk om alle gegevens van de aangesloten boeren te verzamelen en precies te zien hoe, waar en hoeveel koffie wordt verbouwd en hoe hoog de opbrengsten zijn. Hierdoor kan de planning worden verbeterd en kunnen we samen met de boeren de juiste conclusies trekken. Wat dat betreft zijn we al een heel eind op de goede weg.

Verder moeten sommige kleinere boeren er nog van worden overtuigd dat ze hun oogst rechtstreeks naar de beneficio brengen voor de verwerking en dat niet zelf doen.Van een niet-professionele verwerking op de eigen boerderij heeft de kwaliteit van de koffie het meeste te lijden en dat is weer van negatieve invloed op de smaak. Alles valt of staat met het vertrouwen van de boeren, dat moet worden gewonnen en onderhouden. Om zijn koffie in de beneficio te laten verwerken moet een boer UTZ-gecertificeerd zijn. Deze certificering is omslachtig, maar daarbij kunnen wij samen met de landbouwkundigen ter plaatse waardevolle ondersteuning bieden. Het doel is om voor 2021 minstens 300 boeren te certificeren, naast de 200 die al zijn gecertificeerd in het kader van dit project. UTZ is de eerste stap, maar wij gaan met ons project nog veel verder.

Transport: Een ander probleem vormen de wegen voor het transport, van de boeren naar de beneficio. Sommige zijn inmiddels al verbeterd, maar veel verkeren nog in slechte staat, vooral wanneer het regent. Veel kleine boeren hebben zelf geen auto, maar de koffiebessen moeten wel op de dag dat ze geplukt zijn worden verwerkt, anders treden er onvolkomenheden op en ook dat is van invloed op de kwaliteit. We moeten dus in overleg met de lokale bevolking een verbeterd, betrouwbaar transportsysteem ontwikkelen dat voor de boeren ook nog betaalbaar is.

Product: We hebben nu een geweldig koffieproduct in ons assortiment. Dat wordt tot op heden alleen in Europa verkocht, maar de koffie van La Laguna zou ook gewoon in Honduras verkrijgbaar moeten zijn. Kwalitatief hoogwaardige koffie wordt vaak geëxporteerd en voor de lokale bevolking blijft dan alleen koffie van lagere kwaliteit over. Dat moet anders kunnen.

We zijn van plan om in de toekomst specifieke koffie van goede oogstjaren uit La Laguna aan te bieden. Met de plaatselijke deskundigen experimenteren we nu al met diverse verwerkingstechnieken. We willen de koffie hier samen met de plaatselijke bevolking verder verwerken, zoals dat nog niet eerder is gebeurd. Zorgen voor een wereldprimeur dus eigenlijk. We kunnen daar nu nog niet te veel over zeggen, maar het wordt hartstikke spannend en we kijken er nu al naar uit!

Community: Met onze aanwezigheid op La Laguna en de toezegging van een langdurige samenwerking hebben we al een groot vertrouwen weten te winnen. Met behulp van internet hebben we hier al veel kunnen versimpelen. Een ander doel is het opzetten van boerengroepen, zodat de boeren samen sterk staan, en een spreekbuis hebben en hun wensen kenbaar kunnen maken. Ook willen we de lokale gemeenschap en hun betrokkenheid bij koffie als product versterken.

Hoe drink jij je koffie het liefst?

Ik vind onze koffie op alle manieren lekker, afhankelijk van het tijdstip op de dag en de behoefte. Maar het gevoel dat je hier in La Laguna zit en een kopje La Laguna-koffie drinkt, met uitzicht over de dichtbegroeide groene heuvels, is echt uniek en eigenlijk onbeschrijfelijk.

Wat heeft op La Laguna de meeste indruk op je gemaakt?

Aan de ene kant het volle groen: deze weelderigheid is veel indrukwekkender als je er live naar kijkt in plaats van op foto’s. Maar anderzijds ook alle inspanningen die achter de koffieteelt schuilgaan: afgelegen plaatsen, moeilijk begaanbaar terrein en dat alles onder ongunstige weers- en vervoersomstandigheden.

Maar wat me het meest verwondert zijn de tegenstellingen. Veel mensen hebben een smartphone, maar er is nergens warm water. De meesten hebben familie in de VS, maar niemand spreekt Engels. En ondanks alle inspanning en moeilijkheden zijn de mensen ontzettend positief en gastvrij. Normaal gesproken overnachten bezoekers in een hotel en maken dan hooguit een dagtocht naar het projectterrein. Wij logeerden bij de plaatselijke bevolking en konden zo een aantal dagen het eenvoudige leven in het dorp zelf meemaken.

En ik mocht ook zelf nog even met een auto over die bochtige en steile grindwegen rijden, zodat ik van dichtbij kon ervaren wat voor een uitdaging het transport van de koffiebessen is. Echt een belevenis!

In gesprek met Alfredo Rivera, eigenaar van de beneficio

Wat betekent dit project voor jou en je beneficio?

Alles! Het is ongelofelijk belangrijk. Jullie zijn het eerste bedrijf dat naar deze regio is gekomen en iets dergelijks met ons op de rit heeft gezet.

Vroeger stonden de machines soms dagenlang stil. Nu is het werk in de beneficio zoveel eenvoudiger, omdat we duidelijk omschreven processen en betere verwerkingsmachines hebben. Dat maakt het werk voor de mensen gemakkelijker. Het geeft mij persoonlijk een enorme voldoening om voor de mensen en de regio iets mee op te bouwen en te zien dat we op de goede weg zijn.

Wat is er sinds de start van het project, begin 2016, voor jou, voor de medewerkers in de beneficio en voor de koffieboeren veranderd?

O, er is veel gebeurd. De hele infrastructuur is beter, vroeger was er veel in de beneficio dat niet goed liep. We hebben betere wegen voor het transport. En die hebben we doordat de verbeteringen in de beneficio ons zoveel moed voor de toekomst gaven dat we de toestand van de wegen bij de overheid hebben aangekaart. Daardoor zijn de belangrijkste wegen daadwerkelijk verbeterd.

En daar komt nog iets bij: La Laguna is nu een merk met een eigen logo dat je in steeds meer landen tegenkomt. Misschien ooit nog wel eens overal ter wereld. Daar worden we echt enthousiast van, en ook heel trots. Het vertrouwen van de koffieproducenten is gegroeid en dat is voor de samenwerking heel belangrijk, want dan brengen ze hun koffie naar de beneficio. En ze moeten er ook van overtuigd zijn dat het gaat lukken. De klant, dus de koffiebrander, heeft nu een gezicht! Normaal gesproken gaat de koffie door zoveel onbekende handen dat we ons niet kunnen voorstellen waar onze koffie uiteindelijk terechtkomt.

Heb je nog wensen voor de toekomst van de beneficio en voor de mensen van La Laguna?

Het zou mooi zijn als La Laguna-koffie in dezelfde verpakking en met ons nieuwe logo ook in Honduras verkrijgbaar zou zijn en dat de mensen het hier konden kopen.

Raphael en Alfredo in gesprek met elkaar

Raphael: Alfredo, was je bang toen je naast me zat in de auto?

Alfredo: Nee, ik zag in hoe je alles observeert, rustig blijft, maar de juiste conclusies trekt en de juiste vragen stelt. Daarom wist ik dat je ook met een vooruitziende blik rijdt.

Raphael: Maar op een gegeven moment hield je je wel aan de handgreep vast, waarom was dat dan?

Alfredo: Je zat in de verkeerde versnelling, dus ik wist: dat wordt schudden geblazen

.

Raphael: Ik heb nu ook hardgelopen op de beneficio. Als ik de volgende keer weer bij jullie langskom, loop je dan mee?

Alfredo: Ja graag! Als jij op een van de plantages waar we zijn geweest een zak bessen plukt en die naar de verwerkingslocatie brengt, net als de plukkers, dan ga ik mee hardlopen.