Teelt en oogst

Teelt

Bodem, temperatuur en hoeveelheid zon zijn van grote invloed op de goede ontwikkeling van de gevoelige planten. Omdat de koffieboer aan deze factoren niets kan veranderen, moet hij met vakwerk het beste uit de planten zien te halen. Tijdens trainingen leert hij hoe groot de afstand tussen de koffieplanten moet zijn, zodat ze voldoende ruimte en zon krijgen en bemestings- en oogstprocessen efficiënt kunnen worden uitgevoerd.

UTZ-certificering

244 van onze boeren produceren al koffie volgens de UTZ-norm. In 2021 moeten dat er twee keer zo veel zijn. In het kader van de UTZ-certificering helpen wij boeren met het verhogen van hun productiviteit en zetten wij ons in voor duurzame koffieteelt. Of anders gezegd: aandacht voor mens en milieu vinden wij heel belangrijk. Oswaldo verbouwt sinds kort UTZ-gecertificeerde koffie. Zijn persoonlijke doel is het toepassen van effectievere technieken bij de oogst en de verwerking om daarmee de kwaliteit van zijn koffie duurzaam te verbeteren. Sinds de certificering werkt hij met een plantagekalender en houdt hij bij wat er wanneer moet gebeuren in het arbeidsproces.

Plantagemanagement

Koffieteelt is meer dan alleen het letterlijk telen van planten. Koffieproducenten kunnen niet om een efficiënt plantagemanagement heen. Via trainingen leren zij inkomsten en uitgaven nauwkeurig te controleren. Maar ook landbouwkundige kennis, zoals de juiste techniek bij het bemesten, het snoeien van takken en de oogst, staat op het rooster. En ze leren hoe ze met machetes onkruid moeten verdelgen.

Oogst

Elke stap in de koffieproductie beïnvloedt de uiteindelijke kwaliteit. Dus ook de oogsttechniek. Onrijpe bessen zijn niet goed voor het smaakprofiel. Daarom worden in La Laguna uitsluitend rijpe bessen met de hand geplukt. Omdat ze niet allemaal op hetzelfde moment rijp zijn, wordt er in meerdere rondes geplukt. Dat is tijds- en arbeidsintensief, maar voor de kwaliteit van de koffie essentieel.

Modelplantages

Theoretische kennis is natuurlijk mooi, maar om die te kunnen vertalen naar de praktijk helpt het als je je kunt oriënteren op een concreet voorbeeld. Daarom zijn er in samenwerking met boeren modelplantages ingericht, waar gedemonstreerd wordt wat de beste manieren van telen zijn en welke methodes in de praktijk het beste werken. Dat maakt de theorie voor de boeren veel tastbaarder. Gewoon na-apen dus!