La Laguna, Honduras

Honduras

De meeste van de rond 100.000 koffieboeren in Honduras bezitten maar een klein lapje grond. Voor de verwerking en de verkoop van de koffie moeten ze vaak ver reizen, waardoor kosten ontstaan. Een groot aantal van hen leeft uitsluitend van de koffieteelt. Een slecht jaar of een uitval van de oogst door klimatologische veranderingen kan voor deze families rampzalige gevolgen hebben.

La Laguna

Samen met 26 andere dorpjes hoort La Laguna tot de gemeente Concepción del Norte. Hier wonen rond 10.000 mensen. Bij het dorp bevindt zich de “Beneficio”, waartoe ook een kleine dorpswinkel behoort. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk 300 lokale boeren hun koffie in dit koffieverwerkingsbedrijf kunnen wassen en drogen. Deze centrale verwerking heeft een duurzame invloed op de kwaliteit van de koffie en helpt de boeren aan een regelmatig en beter inkomen.

Het leven in La Laguna

De “Beneficio” is een populaire ontmoetingsplaats voor de bewoners van La Laguna en de dorpen uit de omgeving. Men heeft het lang niet alleen over zaken. Er heerst een sterk saamhorigheidsgevoel en de mensen helpen elkaar waar nodig. De koffieboeren leven eenvoudig. Het dorp bestaat uit een aantal afzonderlijke huizen, een basisschool, een dorpsplein en een kerk.